Menu

Nieuws

Nieuwe tarieven

Reiskosten

Per 1 januari 2024 wordt wettelijk de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van 0,21 naar 0,23 cent per kilometer.

Conform de afspraken gemaakt in de ALV van vereniging Partners in Onderwijs/Transvita wordt dit tarief ook verhoogd voor de invallers in de Invalpool (flex). We hebben de deelnemende besturen gevraagd dit in de administratie aan te passen.

Uurtarief

Voor de verrekening van de onderlinge uitwisseling van de leerkrachten uit de vaste pool (talenten- en zilverpool), zal per 1 januari 2024 een nieuw uurtarief gehanteerd worden.

In de jaren 2022 en 2023 werd een uurtarief van € 43,56 gehanteerd. De nieuwe CAO en de stijging van de GPL leidt tot een hoger uurtarief. Het nieuwe uurtarief wordt € 51,24.

Onze scholen bevinden zich in regio Midden-Nederland: Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.