Menu

SCHOOLLEIDERS EN HR

Anders organiseren

Foto pagina 16 anders organisere)

Het lerarentekort is niet op korte termijn op te lossen en daagt ons uit tot creatieve oplossingen. Ook vanuit de overheid is er ruimte om (tijdelijk) passende maatregelen te treffen, zoals het hanteren van een andere dag- en weekindeling of leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten laten inspringen.

Een actuele ontwikkeling is ondersteuning van professionals, zonder onderwijsbevoegdheid. Zij dragen met hun expertise, netwerk en levenservaring bij aan het onderwijs.

Aanvullende voordelen zijn het verlagen van de werkdruk, meer ruimte voor talentontwikkeling en (structurele) verrijking van het lesaanbod. 

Er zijn verschillende initiatieven en Transvita heeft al met vier partijen een samenwerkingsovereenkomst. Zo zijn jullie zeker van kwalitatieve vervanging. Je kunt in de aanvraag via Invalpool aangeven of je vervanging via één van onze partijen ingezet wil hebben. Ook kun je contact opnemen met Zirka Jansen: info@transvita.nl | 030-600 88 18.

VR Learning Lab

Het team verzorgt techlessen en DigiDagen, zodat leerlingen digitale vaardigheden voor de toekomst leren. Ook helpen ze scholen die aan de slag willen gaan met Virtual Reality en Augmented Reality om op nieuwe manieren te leren en werken.

Ben je op zoek naar een invaller? 

Talentiko

Talentiko voorziet basisscholen van bekwame vakdocenten en heeft als missie om meer creativiteit op scholen te brengen. Ze laten kinderen verschillende kunstvormen ervaren en bieden hen een waardevolle lesdag als de vaste leerkracht afwezig is. 

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde invaller of vakdocent? 

De Programmeerschool

De Programmeerschool heeft een breed aanbod in lessen voor het basisonderwijs. Vanuit een stevige basis in Computational Thinking en Basisvaardigheden ICT gaan zij met de kinderen aan de slag met programmeren.

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde leerkracht of IT- professional?

Young Engineers

Young Engineers biedt educatieve programma’s waarmee ze kinderen enthousiast maken voor technologie en wetenschap en ze uitdagen om probleemoplossend en creatief te denken. Ze maken gebruik van gemotoriseerde en programmeerbare technisch LEGO®.

Ben je op zoek naar een instructeur?

Onze scholen bevinden zich in regio Midden-Nederland: Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.