SCHOOLLEIDERS EN HR

Anders organiseren

Foto pagina 16 anders organisere)

Het lerarentekort is niet op korte termijn op te lossen en daagt ons uit tot creatieve oplossingen. Ook vanuit de overheid is er ruimte om (tijdelijk) passende maatregelen te treffen, zoals het hanteren van een andere dag- en weekindeling of leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten laten inspringen.

Een actuele ontwikkeling is ondersteuning van professionals, zonder onderwijsbevoegdheid. Zij dragen met hun expertise, netwerk en levenservaring bij aan het onderwijs.

Er zijn verschillende initiatieven en Transvita heeft al met drie partijen een samenwerkingsovereenkomst. Zo zijn jullie zeker van kwalitatieve vervanging.

VR Learning Lab

Het team verzorgt techlessen en DigiDagen, zodat leerlingen digitale vaardigheden voor de toekomst leren. Ook helpen ze scholen die aan de slag willen gaan met Virtual Reality en Augmented Reality om op nieuwe manieren te leren en werken.
Ben je op zoek naar een invaller? Kies voor een gave DigiDag door één van de techdocenten!

Neem contact op met Zirka Jansen:
info@transvita.nl | 030 – 600 88 18

Talent van buiten

Zij helpen professionals instromen op een manier waarbij hun kennis en expertise direct van waarde is in de klas. Ze worden pedagogisch-didactisch bekwaam opgeleid en persoonlijk begeleidt.

De Programmeerschool

Vanuit een stevige basis in Computational Thinking en Basisvaardigheden ICT gaan zij met de kinderen aan de slag met programmeren.