Menu

Privacyverklaring

RTC Transvita is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website  : https://www.transvita.nl
Adres   : Weverstede 51c
Postcode  : 3431 JS Nieuwegein 
Telefoonnummer : +31 (0)30-23 73 010

 

Privacy Functionaris

Privacy met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens staat bij RTC Transvita hoog in het vaandel. Ter bescherming van de persoonsgegevens is besloten een Privacy Functionaris aan te stellen. De Privacy Functionaris is bereikbaar via het e-mailadres zirkajansen@transvita.nl.

 

Persoonsgegevens

RTC Transvita verwerkt persoonsgegevens omdat zij personeels- en salarisadministratie en/of de financiële administratie verzorgt voor werkgevers in (met name) het primair onderwijs.

Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.

 

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

RTC Transvita verwerkt persoonsgegevens om:

  • uitvoering te geven aan de dienstverlening zoals overeengekomen met de opdrachtgever; 
  • te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Verzamelde persoonsgegevens 

Voor het verzorgen van de personeels- en salarisadministratie (met name i.r.t. de verrekening en facturatie van leerkrachten die werken via de Talentenpool) worden persoonsgegevens vastgelegd. Eén van de primaire taken is het verzorgen van de salarisbetalingen aan werknemers van de opdrachtgevers. Om deze taak te kunnen uitvoeren worden gegevens vastgelegd met betrekking tot de persoon en het overeengekomen dienstverband.

Daarnaast verzorgd RTC Transvita de bemiddeling tussen leerkrachten en invalwerk t.b.v. opdrachtgevers. RTC Transvita maakt hierbij o.a. gebruik van De Vervangingsmanager van Driessen. Via dit portaal kunnen werkgevers en in bepaalde situaties ook werknemers gegevens aan RTC Transvita verstrekken ten behoeve van personeelsbemiddeling.

 

Website

Indien u via de website een e-mail aan ons verstuurt of een formulier invult, wordt u in sommige gevallen gevraagd uw naam, adres en/of andere persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden door ons gebruikt voor het identificeren van de persoon, om de vraag naar behoren te kunnen beantwoorden.

Het is mogelijk u aan of af te melden voor onze nieuwsbrief. Door middel van deze nieuwsbrief informeren wij belangstellenden over actuele onderwerpen.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een rekenprogramma op de website (tools) worden de persoonsgegevens niet door ons opgeslagen.

RTC Transvita gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. RTC Transvita gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van Google Analytics. Hiervoor is met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten. Tenslotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, evenals voor de beveiliging van onze website. Het laatste gedeelte van het IP-adres wordt gemaskeerd om uw privacy te waarborgen. Ook worden geen gegevens met Google gedeeld voor eigen doeleinden van Google en wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Naast de functionele en analytische cookies gebruiken wij ook marketing cookies van derden (Facebook, Google en LinkedIn) voor onze wervingscampagnes. Deze partijen kunnen mogelijk uw surfgedrag meten en dit koppelen met gegevens uit andere bronnen om profielen op te bouwen. Hierdoor zijn wij in staat om gerichte campagnes uit te voeren. Deze tracking wordt alleen uitgevoerd als u heeft aangegeven met alle cookies akkoord te zijn. U kan uw toestemming ook altijd intrekken door gebruik te maken van de link “Cookie instellingen” die onderaan elke pagina staat.

 

Bewaartermijnen persoonsgegevens 

RTC Transvita bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij worden de wettelijke bewaartermijnen in acht genomen. Waar nodig kan het voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens langer worden bewaard ter bescherming tegen een eventuele aansprakelijkheidsstelling.

 

Delen van persoonsgegevens 

RTC Transvita deelt persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens in opdracht verwerken is een verwerkersovereenkomst afgesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. RTC Transvita blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beveiliging persoonsgegevens 

RTC Transvita neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en heeft dit hoog in het vaandel staan. Passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zijn ingesteld. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via de Privacy Functionaris.

 

Rechten van betrokkenen 

U heeft als persoon in het kader van de AVG rechten, de rechten van betrokkenen. Via uw werkgever heeft u de mogelijkheid een verzoek in te dienen. Wij zullen als organisatie onze medewerking verlenen bij de uitoefening van deze rechten. Tevens heeft u recht op inzage, aanpassing en verwijdering van uw dossier zoals dat door Transvita wordt beheerd t.b.v. de inzet en ontwikkeling van leerkrachten die via Transvita worden ingezet. 

Onze scholen bevinden zich in regio Midden-Nederland: Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.