Menu

SCHOOLLEIDERS EN HR

Loopbaantraject

Foto pagina 18 loopbaantraject png

Het loopbaantraject staat open voor iedereen die werkzaam is binnen de bij ons aangesloten besturen. Iedere medewerker heeft recht op twee gratis loopbaangesprekken, daarna is een betaald traject mogelijk via schoolleider/HR.

Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats om te achterhalen wat de concrete loopbaanvraag en welke begeleiding we kunnen bieden. Ook bieden wij ontwikkelassessments voor leerkrachten die willen weten of een functie bij ze past.

Tools

Wij hebben de beschikking over verschillende tools om kwaliteiten inzichtelijk te maken. Wij zetten een persoonlijkheidsprofiel om naar competenties en geven een indicatie van de mate waarin de medewerker deze competenties verder kan ontwikkelen.

Wij werken hiervoor o.a. samen met HRM Force. Ook kun je door ons gecertificeerd worden voor het afnemen van de Big Fifty Persoonlijkheidstest.

Voorbeelden

Werk naar Werk

Een arbeidsovereenkomst is ooit het begin geweest van een mooie samenwerking. Er kan een mismatch ontstaan tussen werknemer en werkplek. Wij zijn ervan overtuigd dat er voor iedereen passend leuk werk te vinden is, binnen én buiten het onderwijs. Werk naar Werk is hiervoor de oplossing.

Voorbeelden

Participatiefonds

Met ingang van augustus 2022 is de modernisering van het Reglement Participatiefonds van kracht. In artikel 21 van het reglement Participatiefonds wordt de inspanningsverplichting om voor verlaging van WW-lasten van 50% naar 10% in aanmerking te kunnen komen uitgelegd. Hier staat dat de werkgever activiteiten heeft verricht of ingekocht voor de begeleiding van de werknemer naar een werkkring buiten de organisatie.

Binnen onze vereniging hebben we een ‘Taakgroep Participatiefonds’ samengesteld. Zij denkt na over de zorgen en kansen die de modernisering met zich meebrengt. Hierbij vinden wij het belangrijk dat zowel werkgever als werknemer verantwoordelijkheid neemt in het proces. Onze Taakgroep is gesprekspartner van het Participatiefonds.

Ons Loopbaancentrum biedt in dit kader passende activiteiten of Werk naar Werk-trajecten aan.

Voorbeelden

Onze loopbaancoaches zijn Noloc-gecertificeerd.

Onze scholen bevinden zich in regio Midden-Nederland: Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.