Menu

BESTUREN

Diensten

Foto pagina 20 diensten (3)

Transvita zet zich zonder winstoogmerk in voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijsproces. Dit doen wij in samenwerking met de bij ons aangesloten besturen.

De kernactiviteit van Transvita is het organiseren van vervangingen. Dit realiseren wij door het aantrekken en begeleiden van leerkrachten en onderwijsondersteuners via onze verschillende pools. Ook ontzorgen wij met het poolmanagement.

Op het gebied van werving bieden wij het zij-instroomtraject, activeren en begeleiden we herintreders en bieden we met de vacaturesite voordeklas.nl ondersteuning bij het invullen van vacatures. Ook gaan wij samenwerkingen aan voor het anders organiseren van het onderwijs.

Ons loopbaancentrum biedt trajecten die bijdragen aan ontwikkeling, selectie en mobiliteit. We beschikken hiervoor over professionele loopbaanadviseurs en tools.

Voor de professionalisering bieden we een aanbod van e-learnings via de Transvita Academie en workshops. Ook werken we nauw samen met de Marnix Academie en Hogeschool Utrecht.

Wij vergroten onze naamsbekendheid door actief in contact te treden met onze verschillende doelgroepen. Binnen ons opgebouwde netwerk lobbyen we in het belang van onze leden.

Video afspelen

Regionale aanpak personeelstekort

De kansen en uitdagingen in de onderwijsarbeidsmarkt verschillen per regio. Met de subsidieregeling ‘regionale aanpak personeelstekort’ (RAP) is er subsidie beschikbaar voor een regionale aanpak.

Door de bundeling van krachten kunnen we in de regio meer impact maken en profiteren van schaalvoordelen. Bij de regionale samenwerking zijn naast de deelnemende besturen twee Pabo’ s betrokken, de Hogeschool van Utrecht en de Marnix Academie.

Onze scholen bevinden zich in regio Midden-Nederland: Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.