OVER ONS

Aangesloten
besturen en scholen

Foto pagina 24 aangesloten besturen png

Ons werkgebied

RTC Transvita verzorgt o.a. de match tussen vraag en aanbod van tijdelijk en vast personeel in het primair onderwijs.
Ons werkgebied is Midden-Nederland. Naast de provincie Utrecht zijn wij ook actief in de provincies: Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Organisatiestructuur

RTC Transvita is een stichting. Een organisatie zonder winst oogmerk. RTC Transvita is van, voor en door de aangesloten onderwijsinstellingen en heeft als missie bij te dragen aan de continuïteit en kwaliteit van het onderwijsproces.

Het bestuur van stichting RTC Transvita wordt gevormd door drie bestuursleden te weten:

Jan Spier: voorzitter bestuur
Marleen Remmers: bestuurslid
Marjan van den Haak: bestuurslid
Deze bestuursleden zijn tevens bestuursleden van de Vereniging Partners in Onderwijs.

De vereniging Partners in Onderwijs vormt het bestuur van de stichting RTC Transvita. De leden van de vereniging Partners in Onderwijs (35 schoolbesturen met c.a. 300 scholen) zijn ook deelnemer aan RTC Transvita. Je kunt RTC Transvita zien als de uitvoeringsorganisatie van de Vereniging Partners in Onderwijs. Een zelfstandige rechtspersoon maakt duidelijk dat RTC Transvita aanzienlijke autonomie heeft, maar doordat het bestuur wordt gevormd door een vereniging van schoolbesturen, is er (bij) sturing mogelijk door de leden van de vereniging.

Het bestuur van de Vereniging Partners in Onderwijs wordt gevormd door:

Henk Mackloet: voorzitter bestuur
Marjan van den Haak: vice voorzitter bestuur
Marleen Remmers: bestuurslid
Jan Spier: bestuurslid

Deelnemers aan RTC Transvita

(Vereniging Partners in Onderwijs)

Deze schoolbesturen omvatten circa 300 scholen in de regio Midden Nederland.