Menu

Invalpool - Flex

De Invalpool is een pool van invalleerkrachten.

Het is een ideale manier om je loopbaan te starten en snel aan de slag te gaan, maar ook heel prettig voor meer ervaren leerkrachten die graag invallen of beperkt beschikbaar zijn.

Ben je gepensioneerd en wil je best af en toe een dag werken? Sluit je dan aan bij onze pool voor gepensioneerden.

We registreren jouw voorkeuren en houden daar, zo veel als mogelijk, rekening mee bij het matchen. Ook reistijd proberen we zo kort mogelijk te houden.

Foto voor pagina 5 Invalflex

Kort- en langdurige vervangingen

Ons team invalpool bemiddelt je op kort- en langdurige vervangingen. Kortdurende vervanging betreft bijvoorbeeld voor enkele dagen vervanging bij ziekte en/of studiedagen. Langdurende vervanging betreft o.a. zwangerschapsverlof.

Meld je hier aan voor onze Invalpool - Flex

Onze scholen bevinden zich in regio Midden-Nederland: Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.