Menu

Invalpool - flex

Veelgestelde vragen

Waar kan ik de formulieren vinden?

Alle formulieren en handige documenten vind je hier.

Hoe zit het met mij VOG?

 Om in het primair onderwijs te mogen werken, heb je een geldige Verklaring Omtrent Gedrag nodig, kortweg VOG genoemd. Een VOG is slechts 6 maanden geldig. Alle VOG aanvragen worden elektronisch door ons aangevraagd. Je ontvangt van ons een link, waarmee je met je DigiD en iDEAL je VOG aan kunt vragen. De kosten voor het aanvragen wordt door ons vergoed na inzet op een van onze scholen. Zie voor meer informatie ons document Werkwijze VOG. 

Reiskosten

 Als werknemer in het Primair Onderwijs heb je recht op reiskostenvergoeding als je 7,1 km of meer (enkele reis) moet reizen vanaf je woonadres. Dit kun je declareren bij de werkgever, waar je in dienst bent c.q. gewerkt hebt. Dit kan via het Formulier reiskosten. De vergoeding voor reiskosten varieert op dit moment nog per bestuur, waarbij alle besturen minimaal de CAO Primair Onderwijs aanhouden of €0,19 p/km vergoeden. 

Inschaling

 Voor het inschalen van je salaris ligt je onderhandeling bij de besturen, waar je gaat werken. Inschaling vindt plaats conform de CAO Primair Onderwijs in L10 of in sommige gevallen L11 (denk hierbij aan werken bij SBO-scholen). Als je al eerder in het primair onderwijs hebt gewerkt, dan kun je je laatste salarisspecificatie inleveren. Als dat reëel is, dan zal het schoolbestuur de inschaling overnemen. Heb je andere relevante werkervaring, dan zal de school bekijken in welke trede je uitbetaald wordt. Vergeet niet om een trede hoger te vragen in het nieuwe schooljaar, als je het schooljaar ervoor meer dan 60 dagen hebt gewerkt. Dit moet je dan wel aantonen. Een overzicht kan bij ons opgevraagd worden. 

Pensioen

 Je bouwt als (inval)leerkracht pensioen op voor iedere gewerkte dag conform de CAO Primair Onderwijs bij de ABP. De inhouding staat op je salarisspecificatie tot aan je pensioengerechtigde leeftijd. 

Vakantiegeld

 Je hebt als (inval)leerkracht ook recht op vakantiegeld conform de CAO Primair Onderwijs. Vaak wordt dit direct afgerekend bij iedere aanstelling c.q. uitbetaling van je gewerkte dagen. Sommige besturen verzamelen die en betalen alles uit in de maand mei. 

Verlofuren/opbouw

 In het primair onderwijs bouw je geen verlofuren op. Als je in dienst bent werk je conform de normjaartaakuren. Hierin zijn dan je werkuren, taakuren, vakantie-uren etc. verwerkt. Als invaller krijg je per dag uitbetaald en wordt je niet gehouden aan de normjaartaak verplichtingen. Uitzondering is hierbij de lange vervangingen, waarbij je mogelijk bepaalde vakanties en/of feestdagen uitbetaald krijgt, maar ook meer van je wordt verwacht qua taken op school. 

Doorbetaling vakanties en feestdagen

De schoolvakanties en nationale feestdagen worden niet automatisch doorbetaald. Ben je ingezet op een lange vervanging, die voor een vakantie gestart is en een op een na de vakantie doorloopt, dan krijg je deze dagen vaak wel doorbetaald. Doe je een lange vervanging, die voor 1 maart gestart is, dan krijg je vaak een aanstelling t/m 31 juli van dat schooljaar. Mocht het zo zijn, dat diezelfde aanvraag ook weer in het nieuwe schooljaar doorloopt, dan zal de aanstelling doorlopen vanaf 1 augustus in het nieuwe schooljaar. Geen van dit alles is rechtspositioneel vastgelegd, maar ligt aan het goed werkgeverschap van het schoolbestuur. 

Vakantiegeld

Conform de CAO Primair Onderwijs bouw je ook vakantiegeld op voor ieder gewerkte dag. De hoogte van het opgebouwde tegoed vind je op je salarisspecificatie. Uitbetaling van dat tegoed vindt vaak direct plaats met de uitbetaling van je gewerkte dag of dagen. In sommige gevallen zal het bestuur die pas uitbetalen in de maand mei. 

Onze scholen bevinden zich in regio Midden-Nederland: Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.