Menu

Nieuws

Vacature | Daadkrachtige verbindende kwartiermaker

In de regio Midden Nederland wordt al jaren intensief samengewerkt aan een samenhangende aanpak van het onderwijsarbeidsmarktvraagstuk. De besturen van HU Pabo, Marnix Academie en Transvita willen gezamenlijk de aanpak voor het Primair Onderwijs versterken en de verbinding zoeken met andere partners in de regio.

Met als doel een sterke onderwijsregio te gaan vormen. In de regio Midden-Nederland vormt de PO-kamer samen met de VO-MBO kamer een voorloper onderwijsregio. Daarnaast wordt ook de verbinding gezocht met voorloper onderwijsregio Utrecht Stad (Utrecht Leert).

Doelen

 1. Onderwijsprofessionals in onze regio zijn goed opgeleid, professionaliseren zich doorlopend, zijn tevreden met hun werkplek, tonen werkplezier en ontwikkelen zich binnen talentgebieden.
 2. De onderwijs (arbeidsmarkt-) vijver is vergroot, heeft meerkleurige schakeringen gekregen en werving en matching verlopen soepel en duidelijk.
 3. Op scholen en de opleidingen zien we modern werkgeverschap waarbij kennisdeling en samen onderzoeken een prominente plek krijgen en personeelsbeleid gericht is op leven lang ontwikkelen en samenwerking binnen teams of lerende gemeenschappen.

 

PO-kamer onderwijsregio Midden Nederland zoekt daarom een daadkrachtige verbindende

Kwartiermaker (0,4 fte– 1 jaar)

Wat gaat de kwartiermaker doen?

 Ontwikkeling PO-kamer:

 • Ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het uitwerken van een plan van aanpak, met als bestuurlijke basis de uitgangspunten beschreven in de aanvraag onderwijsregio PO-kamer Midden Nederland. In het plan van aanpak worden doelstellingen, activiteiten en mijlpalen omschreven.
 • Creëren van betrokkenheid en eigenaarschap bij de PO besturen (bestuurders, schoolleiders, HR) aangesloten bij Transvita, Marnix Academie en HU Pabo. Tevens bij andere betrokkenen vanuit Transvita, HU Pabo en Marnix Academie en ook het MBO als opleider van onderwijsprofessionals.
 • Aanjagen van activiteiten uit het plan van aanpak, voor zover het eigenaarschap nog niet belegd is. Bewaken van de voortgang.
 • Organiseren van vertegenwoordiging van de beroepsgroep leraren.
 • Uitwerken en faciliteren van de overlegstructuur.
 • Uitwerken en faciliteren van communicatie uitingen.
 • Verantwoording over behaalde resultaten.

 

Vorming onderwijsregio:

 • Afstemming en inhoudelijke verbinding met VO/MBO kamer Midden Nederland.
 • Beantwoording van de leervragen inzake de samenwerking met onderwijsregio Utrecht Stad.
 • Mede ontwikkelen van de Governance structuur, in samenspraak met de stuurgroep.
 • Kwaliteitscyclus, aansluitend op de bestaande kwaliteitscyclus van SO&P.
 • Model verdeling middelen, ook in relatie tot de andere partners in de onderwijsregio.
 • Bijdragen aan de lerende aanpak van de landelijke Realisatie Eenheid.

 

Je werkt nauw samen met onderwijsbesturen, opleidingsinstituten, overheid, werknemersorganisaties en andere belanghebbenden om een gezamenlijke visie te ontwikkelen en concrete stappen te zetten richting een effectieve samenwerking en inrichting van de onderwijsregio, vanuit de PO-kamer regio Midden-Nederland. Je zorgt voor een gedegen plan van aanpak en geeft sturing aan het proces.  Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van relaties met relevante partijen. Gezien het grote aantal belanghebbenden is zorgvuldigheid en een open en transparante communicatie in en over het proces van groot belang.

Profielkenmerken

 • Ruime ervaring met bestuurlijke processen in het primair onderwijs en kennis van onderwijsbeleid en ontwikkelingen;
 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Een heldere visie op het organiseren van effectieve samenwerking tussen onderwijsbestuur, opleidingen en arbeidsmarkt in de aanpak van het lerarentekort;
 • Een helder beeld bij wat de meerwaarde van een onderwijsregio kan zijn;
 • Energie brengen en vasthouden in een complex krachtenveld, door het vlot en zichtbaar realiseren van resultaten;
 • Zicht op de thema’s die in de regio vorm zullen worden gegeven;
 • Resultaatgericht, strategisch vaardig en besluitvaardig, met oog voor kwaliteit en procesoptimalisatie;
 • Inspirerende verbinder met bestuurlijke sensitiviteit voor complexe processen;

Omvang/tijdsbeslag

Vooralsnog is het uitgangspunt 0,4 fte gedurende een jaar.

De kwartiermaker kan ook een beroep doen op expertise en ondersteuning vanuit Marnix Academie, Transvita en HU Pabo bij het uitwerken van de diverse thema’s.

Inschaling en arbeidsvorm

In overleg nader te bepalen.

Reacties

Reageren was mogelijk tot 19 november 2023.

Download vacature kwartiermaker

Onze scholen bevinden zich in regio Midden-Nederland: Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.