Menu

Nieuws

De regio als Klassewerkplek?

De laatste HR bijeenkomst van Transvita in 2023 stond in het teken van werkgeluk?

Gastspreker Paul Baan van Klassewerkplek deelde zijn ervaringen als zij-instromer. Aan de hand van casussen gingen we in groepjes in gesprek over de gewenste aanpak in de beschreven situaties.

Waardevol om met elkaar te verkennen wat we (beter) kunnen doen om onderwijsprofessionals te behouden.

De grootste voorspellers voor werkgeluk zijn:

? Mijn schoolleider is er voor mij
? Mijn eigen groei

Heel belangrijk zijn het mensgericht kunnen werken; de ruimte geven om te werken vanuit de bedoeling in plaats vanuit het systeem. Een mooie aanvulling gaf Marisca Rens-Dikkeboer van Stev: “Beredeneerd afwijken van beleid of regels moet mogelijk zijn.”

De onderzoeksrapportage van Klassewerkplek geeft scholen en besturen inzage in de groeimogelijkheden. Het wordt duidelijk hoe er gescoord wordt op de voorspellende variabelen voor het behoud van leerkrachten. Saskia Smienk van Fluenta: “De uitkomsten maakten het mogelijk om gericht en open het gesprek aan te gaan binnen de school.”

Aantoonbare Klassewerkplekken zijn scholen die hoog scoren qua werkgeluk. Dit resulteert in:

✔️ Lager personeelsverloop en minder ziekteverzuim
✔️ Beter presterende leerlingen doordat leerkrachten rust en structuur bieden
✔️ Minder vacatures en werving&selectie op kwaliteit

Margreet van Belzen van @PCBO Amersfoort: “Laten we zorgen dat scholen in onze regio uitblinken in werkgeluk, dan versterken we elkaar en is er minder concurrentie.”

Onze scholen bevinden zich in regio Midden-Nederland: Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.