Menu

Nieuws

Workshop Veerkracht & Vitaliteit

Vorige week namen 17 enthousiaste onderwijsprofessionals deel aan de gratis workshop. Deze deelnemers zijn werkzaam als managementondersteuner, medewerker bestuursbureau, onderwijsassistent, invalpooler, talentenpooler, IB-er of leerkracht.

De deelnemers hebben ervaren:

✔️ Wat ervoor nodig is om je plek als leerkracht in te nemen binnen het schoolsysteem
✔️ Waardoor er onrust kan ontstaan en welke invloed je hier zelf op hebt

Niet vanuit een cognitief kader (bovenstroom), maar vanuit een systemisch kader (onderstroom). Om goed grip te krijgen op je eigen gevoel van werkdruk is het belangrijk niet alleen in de bovenstroom vaardigheden te hebben, maar om ook vanuit de onderstroom te weten wat er speelt en wat van invloed is. In de kern werd er gekeken naar de wetmatigheden van het systemisch werken.

De introductieworkshop werd gegeven door Jacqueline Van den Heuvel en Annelieke Mak, die o.a. opleidingen volgden bij Bert Hellinger Instituut Nederland en Hylke Bonnema BV.

“Wij vinden het belangrijk dit gedachtegoed in het onderwijs te brengen.”

Feedback van enkele deelnemers:

💭 “Ik ben me bewust geworden dat ik nog regelmatig oordeel over gedrag in de bovenstroom. Ik weet hoe belangrijk het is het signaal achter het gedrag te onderzoeken.”
💭 “Ik wist niet dat ik soms niet goed op mijn eigen plek sta, maar op die van de ander.”
💭 “De oefening om een breder perspectief te verkrijgen tijdens een oudergesprek vond ik heel waardevol.”

Er zijn al meerdere geïnteresseerden die zich hebben opgegeven voor het vervolg van de workshop:

🔷 Verdiepende werkvormen
🔷 Opstellingen
🔷 Uitwerken wetmatigheden
🔷 Behandelen persoonlijke casussen

Onze scholen bevinden zich in regio Midden-Nederland: Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.