Menu

Nieuws

Transvita Academie

Transvita Academie

Wij bieden al onze poolers en zij-instromers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. De Transvita Academie heeft een aanbod van ruim 150 online cursussen, verdeeld onder relevante thema’s.

Leerkrachten en onderwijsassistenten in de Invalpool, Talentenpool en Zilverpool én deelnemers aan het zij-instroomtraject maken actief gebruik van de academie:

✔️ 82% heeft minimaal één e-learning gevolgd
✔️ 80% heeft een certificaat behaald

Leuk om inzage te geven in de meest gevolgde e-learnings:

➊ Klassenmanagement een taakgerichte werksfeer
➋ Didactisch handelen voor de onderwijsassistent
➌ Functie en inhoud van de rol van de onderwijsassistent
➍ Hoe activeer ik voorkennis bij de leerlingen

Onze scholen bevinden zich in regio Midden-Nederland: Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.