Menu

Nieuws

Jaarverslag 2022

Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het Jaarverslag 2022 van Stichting RTC Transvita.

2022 is wederom een jaar geweest waarin het (basis)onderwijs geconfronteerd is met de krappe arbeidsmarkt en het daarmee samenhangende lerarentekort. In 2022 heeft er een herijking plaatsgevonden. De leden hebben nagedacht over de toekomst van RTC Transvita en op welke manier RTC Transvita een bijdrage kan blijven leveren aan de samenwerking in de regio.

In dit jaarverslag vindt u een samenvatting van de opbrengsten die deze herijking heeft opgeleverd.

Stichting RTC Transvita

We zijn hét regionaal transfercentrum voor primair onderwijs in Midden-Nederland. Transvita houdt zich in dat kader bezig met een gezamenlijke aanpak van arbeidsvraagstukken. Transvita is in 2016 opgericht door de Vereniging Partners in Onderwijs, een vereniging met in 2022 35 besturen met ruim 300 scholen in Midden-Nederland.

Transvita houdt zich voor haar scholen bezig met:

  • Vervangingen: Het coördineren van vervangingen door middel van poolmanagement voor
    diverse doelgroepen
  • Het faciliteren van de loopbaan middels een eigen loopbaancentrum
  • Professionalisering van personeel
  • Diverse initiatieven en facilitering op het gebied van werving van personeel
  • Interbestuurlijke samenwerking, op bestuurs-, HR- en directieniveau

 

Voor verdiepende informatie nodigen wij u graag uit om contact met ons op te nemen op 030-6008818 of info@transvita.nl.

Bekijk hier ons jaarverslag.

Onze scholen bevinden zich in regio Midden-Nederland: Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.