Menu

Nieuws

Anders organiseren van het onderwijs

Anders organiseren van het onderwijs

Het lerarentekort is niet op korte termijn op te lossen en daagt ons uit tot creatieve initiatieven. Ook vanuit de overheid is er ruimte om (tijdelijk) passende maatregelen te treffen, zoals het hanteren van een andere dag- en weekindeling of leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten laten inspringen.

Een actuele ontwikkeling is ondersteuning van professionals, zonder onderwijsbevoegdheid. Zij dragen met hun expertise, netwerk en levenservaring bij aan het onderwijs.

Aanvullende voordelen:
✔️ Verlagen van werkdruk
✔️ Meer ruimte voor talentontwikkeling
✔️ Verrijking van het lesaanbod

Er zijn verschillende initiatieven en Transvita heeft al met drie partijen een samenwerkingsovereenkomst. Zo zijn jullie zeker van kwalitatieve vervanging! 

Naast Virtual Reality Learning Lab en de De Programmeerschool kunnen we nu ook vervanging regelen via Talentiko:

“????????? ???????? ???????????? ??? ??????? ??????????? ?? ????? ??? ?????? ?? ???? ???????????? ?? ??????? ?? ???????. ?? ????? ???????? ????????????? ??????????? ??????? ?? ?????? ??? ??? ??????????? ?????? ??? ?? ????? ?????????? ??????? ??.”

Onze scholen bevinden zich in regio Midden-Nederland: Utrecht, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland.