• Afd. planning: 030 - 600 88 18 pio@transvita.nl
  • Algemeen: 030 - 237 30 10 info@transvita.nl

Actielijn: Transvita academie voortzetten en actief promoten

In de RAP-plannen zijn de volgende activiteiten opgenomen met betrekking tot dit onderwerp:

Nummer

Naam activiteit

Periode en duur van de activiteit

Beoogde resultaten en producten

Opmerkingen

RAP.07

Transvita Academie

operationaliseren en voortzetten. Actief promoten.

Vanaf 1 augustus 2020 willen we dit platform in overleg met P&O-ers breder ontsluiten.

Professionalisering van startende en ervaren leerkrachten. Meer nascholing door/voor (inval)leerkrachten

 

 

Deze activiteiten zijn als volgt SMART beschreven

SMART RAP.07
Specifiek Transvita Academie operationaliseren en voortzetten. Actief promoten. Professionalisering van startende en ervaren leerkrachten. Meer nascholing door/voor (inval)leerkrachten middels onze Transvita e-learning academie.
Meetbaar Doelstelling is om 30 leerkrachten middels dit platform op te leiden/na te scholen. Dit vraagt om een opschaling van het aantal deelnemers die toegang kunnen krijgen tot deze leeromgeving. Zie voor meer informatie https://www.transvita.nl/voor-leerkrachten/transvita-academie. De focus bij deze aanvraag is niet zo zeer het inrichten en ontwikkelen van het platform (is reeds gerealiseerd met de RAL) maar meer het uitrollen (naar behoefte) richting alle leerkrachten binnen onze samenwerking. Hierbij zijn wij wel afhankelijk van het beleid van individuele schoolbesturen.
Acceptabel Er is (mede door de Corona crisis) veel behoefte aan online leren. Veel invallers maken reeds gebruik van dit platform en waarderen het aanbod met een 8+.
Realistisch Het systeem biedt de mogelijkheid om op te schalen. In feite is het gewenste aanbod binnen het platform reeds beschikbaar.
Tijdgebonden Vanaf 1 augustus 2020 willen we dit platform in overleg met P&O-ers breder ontsluiten.

Beoogde resultaten en producten

In het plan is de doelstelling opgenomen de Transvita Academie uit te breiden naar nieuwe doelgroepen en daarmee breder te ontsluiten. Hiermee willen we niet alleen de professionalisering van startende, maar ook van ervaren leerkrachten ondersteunen. Tevens is een pilot gepland waaraan schoolleiders kunnen deelnemen, zodat ook zij kennis kunnen maken met het online scholingsaanbod van Transvita. De focus van de Transvita Academie blijft na/bijscholing van invalleerkrachten.

De concrete doelstelling (KPI) is om 90 extra deelnemers te laten deelnemen aan de Transvita Academie.

Waarom doen we dit? Invalleerkrachten zonder vaste aanstelling bij een bestuur vallen vaak buiten de boot als het om professionaliseren gaat. De opleidingsbudgetten vanuit Lumpsum en eigen middelen worden over het algemeen ingezet voor professionalisering van het vaste personeel. Wij zien het belang om dit breder te trekken en willen ook leerkrachten uit de flexibele pool toegang geven tot scholing. Niet alleen biedt dit kansen om hiermee kwaliteit van onderwijs te verhogen, het is ook een kans om deze gediplomeerde leerkrachten voor het onderwijs te behouden. De verwachting is dat er in de nabije toekomst een lerarenregister komt, waarin leraren hun professionalisering moeten bijhouden en aantonen dat zij in staat zijn om eigentijds onderwijs te verzorgen. Laagdrempelig toegang tot scholing biedt deze groep leerkrachten de kans om aan hun scholingswens en -verplichting te voldoen. De Transvita Academie is bij uitstek een instrument om invalleerkrachten hierbij te ondersteunen.

Hoe gaan we het doen? Naast Transvita Academiebijeenkomsten 'op locatie', met docenten van de pabo's waarmee wij samenwerken, hebben wij ook de Transvita e-learning Academie. Deze maakt ontwikkelen onafhankelijk van tijd en plaats. We zijn hiervoor een verbinding aangegaan met E-learning Wizard. Het aanbod van cursussen staat vol met praktische tips en video's van echte lessen en sluit goed aan op de praktijk. Elke module is evidencebased opgezet. In gemiddeld 4 uur tijd diept de leerkracht een onderwerp uit. De onderwerpen dekken het hele gebied van de kerncompetenties van het primair onderwijs. Daarnaast zijn er 'specialistische' modules voor bijvoorbeeld intern begeleiders en schoolleiders, of leerkrachten die hun kennis en vaardigheid willen verdiepen. Het platform biedt ook de mogelijkheid tot samen leren. 

Periode

vanaf 1 augustus 2020, gehele looptijd RAP.

Opmerkingen

Voorafgaand aan dit traject hebben we al ervaring opgedaan met E-learning Wizard. Zij hebben voor ons 'in huisstijl' een academieplatform ingericht waar onze vaste poolers gebruik van kunnen maken. Dit tot grote tevredenheid: De gemiddelde module werd door onze vaste poolers achteraf beoordeeld met een ruime 8. We zijn met de leverancier in gesprek geweest met de intentie de samenwerking voort te zetten en uit te breiden. Hierbij hebben we afspraken gemaakt om deze pilot mogelijk te maken.

 

Voortgang / status

De e-learning-academie via Transvita wordt veel gebruikt door leerkrachten. Daarnaast organiseert Transvita workshops en professionaliseringsactiviteiten voor haar besturen.

 

Organisatie

RTC Transvita is een Regionaal Transfercentrum (RTC) zoals uitgewerkt in het Sectorplan PO. RTC Transvita is van en voor aangesloten schoolbesturen die willen samenwerken op het vlak van strategisch personeelsmanagement, personeelsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Lees meer >

Contactgegevens

 Wattbaan 51-4, 3439 ML Nieuwegein

Algemeen

030 - 237 30 10

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afd. planning

030 - 600 88 18

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op Facebook

RTC Transvita TV