• Afd. planning: 030 - 600 88 18 pio@transvita.nl
  • Algemeen: 030 - 237 30 10 info@transvita.nl

Actielijnen m.b.t. HR-Community

Opzetten HR-Community

 In de RAP-plannen zijn de volgende activiteiten opgenomen met betrekking tot dit onderwerp:

Nummer

Naam activiteit

Periode en duur van de activiteit

Beoogde resultaten en producten

RAP.04

P&O Community

Vanaf 1-9-2020 tot 1 augustus 2022 zullen de genoemde initiatieven worden gerealiseerd. Hierbij willen we vanaf 1-9-2020 starten met de (online) bijeenkomsten.

Ondersteunen van de professionalisering en samenwerking van HR-professionals binnen de regio’s. O.a. met HR-inloopdagen en het ondersteunen van scholing: co-financieren HRM master Marnix, mini congressen en andere vormen van deskundigheidsbevordering.

RAP.05

Onderzoek good practices en delen in de P&O Community

 

 

1/1/21 tot 1/1/22

Onderzoeken naar good practices, bijvoorbeeld:

  • Waarom sommige scholen minder last hebben van het lerarentekort dan anderen. Wat doen zij anders?
  • Onderzoeken naar wat bevlogenheid stimuleert en zorgt voor een afname van uitval en verzuim
  • Onderzoeken; om welke redenen kiezen ZZP-ers voor ZZP-schap
  • Hybride banen aantrekkelijk maken, hoe doen we dat?

Deze activiteiten zijn als volgt SMART beschreven: 

SMART RAP.04
Specifiek P&O Community. Ondersteunen van de professionalisering en samenwerking van HR-professionals binnen de regio’s. O.a. met HR- inloopdagen en het ondersteunen van scholing: co-financieren HRM master Marnix/HU, mini congressen en andere vormen van deskundigheidsbevordering.
Meetbaar Om de twee weken een online contact moment faciliteren. 2 minicongressen. Het verzamelen van good practises, FAQ's op de website van Transvita.
Acceptabel P&O-ers hebben de wens uitgesproken om meer te willen samenwerken. Daarbij zien zij RTC Transvita als een verbindend en coordinerend platform. Ook is er behoefte aan deskundigheidsbevordering naar meer Strategisch HRM. 
Realistisch Gezien de ervaringen in de afstemming met P&O-ers binnen de regio tot nu toe, zien wij dit als een realistische kans de P&O functie verder te professionaliseren en te verbinden.
Tijdgebonden Vanaf 1-9-2020 tot 1 augustus 2022 zullen de genoemde initiatieven worden gerealiseerd. Hierbij willen we vanaf 1-9-2020 starten met de (online) bijeenkomsten. 

 

Beoogde resultaten en producten

We organiseren periodiek bijeenkomsten, seminars, e.d. voor de HR-functionarissen van de deelnemende besturen waar kennis wordt verspreid en gedeeld en gezamenlijke activiteiten kunnen worden afgesproken en ontwikkeld.

 

Voortgang / status

De periodieke bijeenkomsten voor de HR-functionarissen in onze regio worden redelijk bezocht. Er wordt in samenwerking met de Hogeschool Utrecht een leerlijn opgezet specifiek voor de HR-functie in het primair onderwijs. Een taskforce vanuit onze regio denkt mee over de concrete invulling van deze leerlijn. 

 

Organisatie

RTC Transvita is een Regionaal Transfercentrum (RTC) zoals uitgewerkt in het Sectorplan PO. RTC Transvita is van en voor aangesloten schoolbesturen die willen samenwerken op het vlak van strategisch personeelsmanagement, personeelsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Lees meer >

Contactgegevens

 Wattbaan 51-4, 3439 ML Nieuwegein

Algemeen

030 - 237 30 10

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afd. planning

030 - 600 88 18

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op Facebook

RTC Transvita TV