• Afd. planning: 030 - 600 88 18 pio@transvita.nl
  • Algemeen: 030 - 237 30 10 info@transvita.nl

Actielijn: Loopbaancentrum operationaliseren en voortzetten en actief promoten

In de RAP-plannen zijn de volgende activiteiten opgenomen met betrekking tot dit onderwerp:

Nummer

Naam activiteit

Periode en duur van de activiteit

Beoogde resultaten en producten

RAP.08

Loopbaancentrum operationaliseren en voortzetten. Actief promoten.

 

1/8/20 tot 1/8/22

Mobiliteit en behoud van leerkrachten die vastlopen.

>15 leerkrachten die dreigen uit te vallen, behouden voor het onderwijs of van werk naar werk begeleiden, waardoor instroom in de WW wordt voorkomen.

 

Beoogde resultaten en producten

Waarom doen we dit? Veel initiatieven, ook binnen onze subsidieaanvraag, zijn gericht op het terugdringen van het lerarentekort door mensen van buiten het onderwijs (opnieuw) toe te leiden naar het primair onderwijs. Wij zien ook een kans in het terugdringen van het tekort, door in te zetten op minder uitval 'van binnen naar buiten' en meer aandacht voor de zittende leraren. Door het vak en de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken, door aandacht te hebben voor behoeften en talenten denken wij het werkgeluk te kunnen verhogen en het verzuim en het vertrek uit het primair onderwijs te kunnen verlagen. Wij richten ons hiermee op mobiliteit en behoud van leraren.

Wat we, los van het inrichten van een Loopbaancentrum, gedurende dit traject willen bereiken (KPI) is dat we meer dan 30 leerkrachten die dreigen uit te vallen, behouden voor het onderwijs of van werk naar werk begeleiden, waardoor instroom in de WW wordt voorkomen.

Hoe gaan we het doen? Er is een Loopbaancentrum ingericht met kandidaat-volgsysteem. Dit wordt verder geoptimaliseerd en uitgebreid en actief gepromoot.

 

Voortgang / status

Het loopbaancentrum van Transvita draait op volle toeren en begint steeds meer aanvragen te krijgen vanuit de Transvita-besturen.

 

 

Opmerkingen

We hebben een brede werkgroep samengesteld vanuit diverse besturen. In de werkgroep zijn schoolleiders, P&O-ers, leerkrachten, Marnix Academie (pabo) en RTC Transvita vertegenwoordigd.

Gedurende het project doen we ook concrete ervaring op door van meet af aan leerkrachten al de gelegenheid te bieden om een loopbaanconsult aan te vragen. In 1 of 2 sessies proberen we samen met de leerkracht de vraag helder te krijgen en richting te geven aan een antwoord. Hierbij maken we waar nodig gebruik van de hrm-tools die tot onze beschikking staan, zodat we ook hier meer ervaring mee op doen. De Coördinatoren van Transvita zijn of worden in de gelegenheid gesteld om een opleiding tot loopbaancoach te volgen. Hiermee hebben we de kwaliteit intern geborgd. We bieden P&O-ers en directeuren de gelegenheid om zich te certificeren voor het gebruik van onze hrm-tools. Hiermee vergroten we het netwerk van deskundigen binnen onze besturen. Tijdens het opzetten van het loopbaancentrum maken we ook afwegingen welke deskundigheid we binnen Transvita, binnen het netwerk van besturen of van buiten onze vereniging willen benutten.

 

Organisatie

RTC Transvita is een Regionaal Transfercentrum (RTC) zoals uitgewerkt in het Sectorplan PO. RTC Transvita is van en voor aangesloten schoolbesturen die willen samenwerken op het vlak van strategisch personeelsmanagement, personeelsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Lees meer >

Contactgegevens

 Wattbaan 51-4, 3439 ML Nieuwegein

Algemeen

030 - 237 30 10

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afd. planning

030 - 600 88 18

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volg ons op Facebook

RTC Transvita TV