Ontwikkeling en Begeleiding/ binden en boeien middels de Transvita Academie

Beoogde resultaten en producten

In het plan is de doelstelling opgenomen de Transvita Academie uit te breiden naar nieuwe doelgroepen en daarmee breder te ontsluiten. Hiermee willen we niet alleen de professionalisering van startende, maar ook van ervaren leerkrachten ondersteunen. Tevens is een pilot gepland waaraan schoolleiders kunnen deelnemen, zodat ook zij kennis kunnen maken met het online scholingsaanbod van Transvita. De focus van de Transvita Academie blijft na/bijscholing van invalleerkrachten.

De concrete doelstelling (KPI) is om 90 extra deelnemers te laten deelnemen aan de Transvita Academie.

Waarom doen we dit? Invalleerkrachten zonder vaste aanstelling bij een bestuur vallen vaak buiten de boot als het om professionaliseren gaat. De opleidingsbudgetten vanuit Lumpsum en eigen middelen worden over het algemeen ingezet voor professionalisering van het vaste personeel. Wij zien het belang om dit breder te trekken en willen ook leerkrachten uit de flexibele pool toegang geven tot scholing. Niet alleen biedt dit kansen om hiermee kwaliteit van onderwijs te verhogen, het is ook een kans om deze gediplomeerde leerkrachten voor het onderwijs te behouden. De verwachting is dat er in de nabije toekomst een lerarenregister komt, waarin leraren hun professionalisering moeten bijhouden en aantonen dat zij in staat zijn om eigentijds onderwijs te verzorgen. Laagdrempelig toegang tot scholing biedt deze groep leerkrachten de kans om aan hun scholingswens en -verplichting te voldoen. De Transvita Academie is bij uitstek een instrument om invalleerkrachten hierbij te ondersteunen.

Hoe gaan we het doen? Naast Transvita Academiebijeenkomsten 'op locatie', met docenten van de pabo's waarmee wij samenwerken, hebben wij ook de Transvita e-learning Academie. Deze maakt ontwikkelen onafhankelijk van tijd en plaats. We zijn hiervoor een verbinding aangegaan met E-learning Wizard. Het aanbod van cursussen staat vol met praktische tips en video's van echte lessen en sluit goed aan op de praktijk. Elke module is evidencebased opgezet. In gemiddeld 4 uur tijd diept de leerkracht een onderwerp uit. De onderwerpen dekken het hele gebied van de kerncompetenties van het primair onderwijs. Daarnaast zijn er 'specialistische' modules voor bijvoorbeeld intern begeleiders en schoolleiders, of leerkrachten die hun kennis en vaardigheid willen verdiepen. Het platform biedt ook de mogelijkheid tot samen leren. 

Periode

Van 1 maart tot 31 december 2019, met eventuele uitloop tot uiterlijk 1 augustus 2020

Opmerkingen

Voorafgaand aan dit traject hebben we al ervaring opgedaan met E-learning Wizard. Zij hebben voor ons 'in huisstijl' een academieplatform ingericht waar onze vaste poolers gebruik van kunnen maken. Dit tot grote tevredenheid: De gemiddelde module werd door onze vaste poolers achteraf beoordeeld met een ruime 8. We zijn met de leverancier in gesprek geweest met de intentie de samenwerking voort te zetten en uit te breiden. Hierbij hebben we afspraken gemaakt om deze pilot mogelijk te maken.

 

Voortgang / status

Evaluatie juli 2019:

Er zijn, naast 50 leerkrachten uit de vaste pool, inmiddels 55 leerkrachten uit de flexibele pool die een account hebben aangevraagd en actief van het aanbod gebruik maken. Eén schoolleider heeft een proefaccount aangevraagd. Het geboden curriculum blijkt zeer goed aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van onze invalleerkrachten. Het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden levert een verhoging van het werkplezier en kwaliteit, en faciliteert de noodzakelijke verbinding met onze steeds schaarser wordende invalleerkrachten. Het mes snijdt dus aan twee kanten.
Voor de scholing op locatie hebben we gevraagd om een avond te verzorgen over de '4 sleutels voor effectief onderwijs'. Deze avond is door 14 poolers bezocht.
Tot 31 juli 2019 hebben 35 leerkrachten een evaluatie ingevuld met een gemiddelde score van 8,1.
 

In mei 2019 hebben we met E-learning Wizard de volgende concrete afspraken gemaakt:

- Deelnemers zijn de bij E-learning Wizard (ELW) door Transvita aangemelde leerkrachten met en zonder dienstverband bij Transvita of een van uw besturen.
- Deelnemers worden door ELW voorzien van inloggegevens en instructies via e-mail.
- Deelnemers krijgen onbeperkt toegang tot het gebruik van alle beschikbare cursussen in de Transvita Academie.
- Transvita krijgt toegang tot een management dashboard voor het volgen van de deelnemers.
- ELW zorgt voor automatische updates van bestaande cursussen en nieuw cursusaanbod.
- Cursussen zijn gevalideerd voor het lerarenregister.
- Er zijn geen extra studieboeken of cursusmaterialen benodigd.
- Er is een helpdesk beschikbaar: Telefonisch en per e-mail tijdens kantooruren. Buiten kantooruren per e-mail.
- ELW verzorgt naast het e-learningaanbod één maal per jaar een implementatietraining of een verdiepende workshop op locatie.
- Voor schoolleiders is er een kennismakingsaccount beschikbaar.
  

Organisatie

RTC Transvita is een Regionaal Transfercentrum (RTC) zoals uitgewerkt in het Sectorplan PO. RTC Transvita is van en voor aangesloten schoolbesturen die willen samenwerken op het vlak van strategisch personeelsmanagement, personeelsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Lees meer >

Contactgegevens

 Weverstede 51c, 3431 JS Nieuwegein

030 - 237 30 10
030 - 600 88 18 (afd. planning)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.