Flankerende subsidie Transvita t.b.v. begeleiding zij-instroom (afgekort Flank-subsidie)

 

Het lerarentekort; we hebben er allemaal last van. Om het lerarentekort te bestrijden vormt zij-instroom een grote kans voor onze sector. Want naast dat zij bijdragen aan een kwantitatieve oplossing, komt het ook de diversiteit en vernieuwing ten goede. Dit mits zij-instromers op een goede manier hun plek kunnen innemen en zich snel en goed kunnen ontwikkelen.

Het aantal potentiële zij-instromers dat o.a. door Transvita (met U voor de klas en Kei voor de klas) geworven wordt, is momenteel groter dan het aantal beschikbare begeleidingsplaatsen bij schoolbesturen. Geworven kandidaten worden beschikbaar gesteld via transpoort.nu. Hier komen vraag (naar zij-instromers) en aanbod van voorgeselecteerde en goed geïnformeerde kandidaten eenvoudig tot elkaar.

Een belangrijke reden dat het aanbod momenteel groter is dan de vraag naar zij-instromers is dat zij-instromers vaak niet direct zelfstandig voor de klas kunnen staan en uitgebreide begeleiding en coaching nodig hebben. De aan zij-instromers gekoppelde rijkssubsidie vanuit OCW/DUO blijkt in de praktijk niet kostendekkend. De begeleidingskosten vormen dus een aanzienlijke drempel om met zij-instomers aan de slag te gaan.

In 2019 is er met succes een subsidie aangevraagd (RAL) om het lerarentekort terug te dringen en zijn er tal van projecten opgestart waarin schoolleiders en P&O-ers van aangesloten besturen participeren. Er is een werkgroep zij-instroom actief die voorstellen heeft uitgewerkt om de begeleiding van zij-instromers op de scholen te verbeteren en hoe dit flankerend te bekostigen.

In 2020 is er opnieuw een subsidie aangevraagd. De subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP). Binnen die regeling is er geld beschikbaar voor scholen om de begeleiding van zij-instromers goed vorm te geven. De RAP loopt echter vanaf 1 augustus a.s.

De leden van onze vereniging Partners in Onderwijs hebben besloten met terugwerkende kracht te investeren in zij-instroom en vanuit Transvita geld vrij te maken. Dit betekent concreet dat we een bedrag van € 7.500 euro per zij-instromer beschikbaar stellen aan het betrokken schoolbestuur dat gedurende het schooljaar 2019/2020 een zij-instromer in dienst heeft genomen. Dit met een maximum van in totaal 30 zij-instroomtrajecten.

Hieronder vindt je het aanvraagformulier en de voorwaarden.

Veel succes!

Aanvraagformulier Flank-subsidie

RTC Transvita stelt voor de begeleiding van zij-instromers geld beschikbaar in de vorm van een subsidie. Dit is voor zij-instromers die de reguliere zij-instroom opleiding volgen aan de HU of Marnix Academie en die gestart zijn in het schooljaar 2019/2020.

Er is voor een maximum van 30 trajecten subsidie beschikbaar (€ 7.500,- per begeleidingstraject).

U dient uw aanvraag volledig ingevuld en ondertekend vóór 1 oktober 2020 via het onderstaande aanvraagformulier in te dienen.

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

Toewijzing vindt plaats op basis van datum binnenkomst, tot het maximum van 30 trajecten is behaald.

 

Let op: Dit formulier dient door zowel de intern begeleider als schoolleider onderaan deze pagina getekend te worden.

Voorwaarden subsidieaanvraag

Dit veld is verplicht

Het bedrag wat u in het kader van flankerende subsidie bij Transvita aanvraagt is € 7.500,-. Dit is extra tegemoetkoming in de begeleidingskosten, boven op de subsidie van DUO.

Met oog op de benodigde co-financiering (1/3) is het van belang dat u als schoolbestuur ook zelf investeert in de begeleiding. Uw eigen bijdrage aan de begeleiding zou derhalve minimaal € 3.750,- moeten bedragen.

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Aan de Flank-subsidie zijn de volgende aanvullende voorwaarden gekoppeld:

  1. De school is aangesloten bij RTC Transvita
  2. De kandidaat heeft de pre-scan bij Transvita met succes doorlopen (of aantoonbaar een gelijkwaardig selectie-instrument)
  3. De zij-instromer heeft of krijgt een aanstelling van minimaal 0,6 fte
  4. Een goede begeleiding in de vorm van een vrij geroosterde leerkracht-begeleider is gegarandeerd gedurende minimaal de eerste drie maanden van het zij-instroomtraject
Dit veld is verplicht

Let op! Wij nemen de aanvraag niet in behandeling als niet aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

A: Algemene gegevens
Dit veld is verplicht

Invalid Input

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

B: Aanvraag
Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Dit veld is verplicht

Maximaal 5 regels

C: Tekenblad

Intern begeleider

Dit veld is verplicht

Teken a.u.b. hier boven

Schrijf met vinger of muis uw handtekening hierboven.

Schoolleider

Dit veld is verplicht

Teken a.u.b. hierboven

Schrijf met vinger of muis uw handtekening hierboven.

Indien dit formulier volledig is ingevuld, wordt de aanvraag in behandeling genomen. Indien deze voldoet aan de voorwaarden voldoet ontvangt u (bij beschikbaarheid van middelen) binnen 10 werkdagen een beschikking en informatie over de financiële afwikkeling.

Organisatie

RTC Transvita is een Regionaal Transfercentrum (RTC) zoals uitgewerkt in het Sectorplan PO. RTC Transvita is van en voor aangesloten schoolbesturen die willen samenwerken op het vlak van strategisch personeelsmanagement, personeelsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Lees meer >

Contactgegevens

 Wattbaan 51-4, 3439 ML Nieuwegein

030 - 237 30 10
030 - 600 88 18 (afd. planning)

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.